Vår anläggning


I utkanten av skogen som viltet levt i sluts cirkeln.
I vår anläggning i Norrtälje kommun.

Vår moderna vilthanteringsanläggning är godkänd för fullskalig slakt och beredning. Anläggningen byggdes 2014 och möter alla de krav som Livsmedelsverket ställer. Och några till.

Anläggningen ligger strax utanför Norrtälje i hjärtat av Upplands och Södermanlands viltrika marker och det är främst från jakter i dessa landskap som vårt kött härstammar ifrån.

Vid hämtning av vilt grovstyckar vi på plats och transporterar det sedan till vår anläggning. Där finstyckar och paketerar vi efter att en veterinär besiktigat och godkänt viltet.

Vårt fokus ligger på kronhjort, dovhjort och älg.

Vi har ingen egen slutförsäljning – våra kunder är hotell, restauranger och butiker i hela Sverige.

Är du intresserad av att sälja vilt till oss eller av att bli en samarbetsgård?


Kontakta då Andreas Philipson på 070 855 55 28 eller andreas@svenskavilt.se