Om oss


Vi är ett viltslakteri som erbjuder högkvalitativt
svenskt viltkött till restauranger, hotell och butiker.

Fokus ligger på kronhjort, dovhjort och älg. Köttet är ett resultat av jakter på de svenska gårdar vi samarbetar med. Allt kött tillvaratas i vår godkända och fullskaliga vilthanteringsanläggning i Norrtälje kommun.

Våra ledord är kvalitet, tillvaratagande och hållbarhet.